Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Radomiu
Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Radomiu - tel. 0-48 362 62 62   609 769 430

Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

Radom, ul. Kraszewskiego1/7

tel./fax 048 362 62 62, 609 769 430
e-mail: