Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Radomiu
Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Radomiu - tel. 0-48 362 62 62  609 769 430

KURS ADR

Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości prowadzi szkolenia dla kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Szkolimy również osoby zaangażowane w operacje transportowe towarów niebezpiecznych zgodnie z działem 1.3 i 1.7 umowy ADR oraz z art. 14. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 (Dz.U. 2011. Nr 227 poz.1367) o przewozie towarów niebezpiecznych. Szkolenia odbywają się w siedzibie szkoły w Radomiu przy ul. Kraszewskiego 1/7. Uczestnicy szkoleń mają możliwość skorzystania z zakwaterowania i wyżywienia. Prowadzimy również szkolenia wyjazdowe na terenie całego kraju.

KURS PODSTAWOWY ADR - realizowany jest w ciągu 4 dni. W ostatnim dniu słuchacze kursu przystępują do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa.

KURSY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE:

 • przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach - realizowany jest w ciągu 3 dni. W ostatnim dniu słuchacze przystępują do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa.
 • przewozu materiałów wybuchowych kl.1 - organizowane są według potrzeb
 • przewozu materiałów promieniotwórczych kl.7 - organizowane są według potrzeb

ZAŚWIADCZENIE ADR OTRZYMUJE OSOBA, KTÓRA:

 • ukończyła 21 lat;
 • spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;
 • ukończyła odpowiedni kurs ADR:
 • początkowy - jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy,
 • doskonalący — jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa.

UCZESTNIK KURSU ODTRZYMUJE MATERIAŁY SZKOLENIOWE ORAZ SERWIS KAWOWY W CZASIE TRWANIA SZKOLENIA


Szczegółowych informacji o cenie, programie i realizacji kursu można uzyskać w sekretariacie szkoły
tel./fax (0-48) 362-62-62, 609 769 430 lub 603 681 295
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub pocztą e-mail: szkolazip@epf.pl

TERMINY KURSÓW:KURS PODSTAWOWY + PRZEWÓZ W CYSTERNACH:
 • 31.01 - 5.02.2018


KURS PODSTAWOWY:
 • 2.02 - 5.02.2018


  KURS SPECJALISTYCZNY PRZEWÓZ W CYSTERNACH:
  • 31.01.2018, 1.02.2018, 5.02.2018


   KURS SPECJALISTYCZNY PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH KL. 1:
   • 6.02.2018


    KURS SPECJALISTYCZNY PRZEWÓZ MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH KL. 7:
    • 7.02.2018     Prowadzimy szkolenia na obsługę urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.