Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Radomiu
Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Radomiu - tel. 0-48 362 62 62   609 769 430

Organizujemy kursy z zakresu BHP:

  • Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • Dla pracowników administracyjno-biurowych
  • Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • Dla pracowników oświaty

Organizację szkoleń prowadzimy na zlecenie zakładów pracy. Każdorazowo koszt szkolenia ustalany jest w zależności od ilości osób szkolonych, rodzaju szkolenia oraz miejsca.

Zajęcia na kursach prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych.
Dysponujemy nowoczesną bazą szkoleniową.