Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Radomiu
Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Radomiu - tel. 0-48 362 62 62   609 769 430

OPERATOR ŻURAWI PRZEŁADUNKOWYCH


Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych oraz do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Zajęcia na kursie trwają 34 godziny, w tym 12 godzin zajęć praktycznych.
Teoretyczne: piątki i soboty, praktyczne w dowolne dni tygodnia.
Warunki uczestnictwa:

  • ukończone 18 lat
  • dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

KOSZT SZKOLENIA ŁĄCZNIE Z EGZAMINEM PAŃSTWOWYM WYNOSI 1000 zł od 1 osoby zł

Po zebraniu grupy