Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Radomiu
Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Radomiu - tel. 0-48 362 62 62   609 769 430

OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH

kursy dozorowane z obsługi armatury, napełniania i opróżniania cystern.

OPŁATA ZA SZKOLENIE ŁĄCZNIE Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ WYNOSI 545 zł

Szkolenie trwa 2 dni - pierwszego dnia zajęcia teoretyczne, drugiego dnia zajęcia praktyczne.
Kończy się egzaminem przed komisją TDT.


SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO UZYSKANIA UPRAWNIEŃ:

GRUPA 1 Urządzenia, instalację i sieci eloktroenergentyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną
GRUPA 2 Urządzenia, instalację i sieci wytwarzające, przetwarzające i zużywające paliwa ciekłe, stałe, gazy sprężone
GRUPA 3 Urządzenia, instalację i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

NA STANOWISKU: EKSPLOATACJI DOZORU

W zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu kontrolno-pomiarowych.
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed komisją SEP.

OPŁATA ZA SZKOLENIE ŁĄCZNIE Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ WYNOSI 500 zł