Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Radomiu
Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Radomiu - tel. 0-48 362 62 62   609 769 430

KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM
w/g programu ODKGMP w Mysłowicach

Szkolenia prowadzone są w zakładach pracy na zlecenie pracodawcy.

KOSZT SZKOLENIA - w zależności od ilości osób każdorazowo do uzgodnienia (min. 450 zł od 1 uczestnika szkolenia)

Zajęcia na kursach prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych.
Dysponujemy nowoczesną bazą szkoleniową.