Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Radomiu
Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Radomiu - tel. 0-48 362 62 62   609 769 430

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH GAZEM SKROPLONYM (LPG)
kurs dozorowany z obsługi urządzeń do napełniania zbiorników pojazdów gazem skroplonym na stacjach tankowania.

Szkolenie trwa dwa dni - pierwszego dnia zajęcia teoretyczne, drugiego - zajęcia praktyczne na stacji tankowania gazem skroplonym. Kończy się egzaminem przed komisją TDT.

OPŁATA ZA SZKOLENIE ŁĄCZNIE Z OPŁATĄ ZA EGZAMIN PRZED KOMISJĄ TDT WYNOSI 545 zł

SZKOLENIA W SIEDZIBIE SZKOŁY W RADOMIU organizujemy zawsze w poniedziałki, środy i kończymy w piątki egzaminem wewnętrznym oraz końcowym przed KOMISJĄ TDT. Najbliższy termin: po zebraniu grupy